Cuộc sống của Ngọc Trinh sau khi được hưởng án treo

Google News

Người mẫu Ngọc Trinh liên tục cập nhật hình ảnh của bản thân sau khi trở lại cuộc sống đời thường.

 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-2
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-3
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-4
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-5
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-6
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-7
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-8
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-9
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-10
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-11
 • Cuoc song cua Ngoc Trinh sau khi duoc huong an treo-Hinh-12
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)