Đàm Vĩnh Hưng và loạt sao “đấu” với bà Phương Hằng: Kết quả sao?

Đàm Vĩnh Hưng tuyên chiến với bà Phương Hằng sau khi nữ đại gia tố anh "ém" 96 tỷ tiền từ thiện. Trước Mr Đàm, một số sao Việt cũng "đấu" với nữ doanh nhân này. 

  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-2
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-3
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-4
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-5
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-6
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-7
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-8
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-9
  • Dam Vinh Hung va loat sao “dau” voi ba Phuong Hang: Ket qua sao?-Hinh-10
Thu Cúc