Diện đồ tập ôm sát, Kỳ Duyên bị lộ vòng 3 lép kẹp

Google News

Không còn vòng 3 mẩy thật mẩy trước kia, Kỳ Duyên thời gian gần đây giữ được eo bé tí nhưng vòng 3 lại phẳng lì kém hấp dẫn vì giảm cân.

  • Dien do tap om sat, Ky Duyen bi lo vong 3 lep kep
  • Dien do tap om sat, Ky Duyen bi lo vong 3 lep kep-Hinh-2
  • Dien do tap om sat, Ky Duyen bi lo vong 3 lep kep-Hinh-3
  • Dien do tap om sat, Ky Duyen bi lo vong 3 lep kep-Hinh-4
  • Dien do tap om sat, Ky Duyen bi lo vong 3 lep kep-Hinh-5
  • Dien do tap om sat, Ky Duyen bi lo vong 3 lep kep-Hinh-6
  • Dien do tap om sat, Ky Duyen bi lo vong 3 lep kep-Hinh-7
  • Dien do tap om sat, Ky Duyen bi lo vong 3 lep kep-Hinh-8
Theo PT/ Vietnamnet