Đọ phong độ của tình trẻ Trương Ngọc Ánh - Lệ Quyên - Ngô Thanh Vân

Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng, Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu là những cặp chị em nổi tiếng Vbiz. 

  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van
  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van-Hinh-2
  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van-Hinh-3
  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van-Hinh-4
  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van-Hinh-5
  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van-Hinh-6
  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van-Hinh-7
  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van-Hinh-8
  • Do phong do cua tinh tre Truong Ngoc Anh - Le Quyen - Ngo Thanh Van-Hinh-9
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)