Đọ tài 2 danh hài nổi tiếng Trấn Thành - Trường Giang

Cặp danh hài Trấn Thành - Trường Giang thay nhau thống trị mảng gameshow, phim ảnh. 

  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang
  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang-Hinh-2
  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang-Hinh-3
  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang-Hinh-4
  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang-Hinh-5
  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang-Hinh-6
  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang-Hinh-7
  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang-Hinh-8
  • Do tai 2 danh hai noi tieng Tran Thanh - Truong Giang-Hinh-9
Thu Cúc