Đỗ Thị Hà đọ sắc bên dàn thí sinh Miss World 2021

Đỗ Thị Hà là một trong những thí sinh cuối cùng đến Puerto Rico tham gia Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021.

 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-2
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-3
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-4
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-5
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-6
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-7
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-8
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-9
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-10
 • Do Thi Ha do sac ben dan thi sinh Miss World 2021-Hinh-11
Thu Cúc