Đỗ Thị Hà được dự đoán lọt top 15 trước chung kết Miss World

Chuyên trang sắc đẹp Angelopedia vừa dự đoán top 15 cuộc thi Miss World 2021. Đỗ Thị Hà có tên trong danh sách này.

  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-2
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-3
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-4
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-5
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-6
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-7
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-8
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-9
  • Do Thi Ha duoc du doan lot top 15 truoc chung ket Miss World-Hinh-10
Thu Cúc