Đỗ Thị Hà khoe ăn món Việt khi đến Mỹ

Đỗ Thị Hà ở Mỹ một vài ngày trước khi trở về Việt Nam. Mới đây, cô khoe ăn những món Việt trên đất Mỹ.

 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-2
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-3
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-4
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-5
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-6
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-7
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-8
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-9
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-10
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-11
 • Do Thi Ha khoe an mon Viet khi den My-Hinh-12
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)