Đỗ Thị Hà ráo riết tập catwalk, chuẩn bị thi Miss World 2021

Đỗ Thị Hà tích cực tập catwalk cùng siêu mẫu Minh Tú để chuẩn bị lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021.

  • Do Thi Ha rao riet tap catwalk, chuan bi thi Miss World 2021
  • Do Thi Ha rao riet tap catwalk, chuan bi thi Miss World 2021-Hinh-2
  • Do Thi Ha rao riet tap catwalk, chuan bi thi Miss World 2021-Hinh-3
  • Do Thi Ha rao riet tap catwalk, chuan bi thi Miss World 2021-Hinh-4
  • Do Thi Ha rao riet tap catwalk, chuan bi thi Miss World 2021-Hinh-5
  • Do Thi Ha rao riet tap catwalk, chuan bi thi Miss World 2021-Hinh-6
  • Do Thi Ha rao riet tap catwalk, chuan bi thi Miss World 2021-Hinh-7
  • Do Thi Ha rao riet tap catwalk, chuan bi thi Miss World 2021-Hinh-8
Diệu Nga (Ảnh: Sen Vàng)