Đoàn Di Băng 4 lần ''đụng váy" với Huyền Baby

Google News

Đoàn Di Băng, Huyền Baby đã có tới 4 lần diện cùng 1 mẫu váy.

  • Doan Di Bang 4 lan ''dung vay
  • Doan Di Bang 4 lan ''dung vay
  • Doan Di Bang 4 lan ''dung vay
  • Doan Di Bang 4 lan ''dung vay
  • Doan Di Bang 4 lan ''dung vay
  • Doan Di Bang 4 lan ''dung vay
  • Doan Di Bang 4 lan ''dung vay
Theo Hà Trần/Phụ nữ Việt Nam