Đời tư kín tiếng của Hoa hậu Mai Phương Thúy

Google News

Hoa hậu Mai Phương Thúy trao nụ hôn đầu đời năm 16 tuổi, có một con gái nuôi.

  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-2
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-3
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-4
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-5
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-6
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-7
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-8
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-9
  • Doi tu kin tieng cua Hoa hau Mai Phuong Thuy-Hinh-10
Thu Cúc (tổng hợp)