Duy Phương gặp khó khăn, hai con theo nghệ thuật cuộc sống ra sao?

Lê Lộc và Duy Phước là hai người con theo nghệ thuật của cặp vợ chồng một thời nghệ sĩ Duy Phương - diễn viên Lê Giang.

  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?
  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?-Hinh-2
  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?-Hinh-3
  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?-Hinh-4
  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?-Hinh-5
  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?-Hinh-6
  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?-Hinh-7
  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?-Hinh-8
  • Duy Phuong gap kho khan, hai con theo nghe thuat cuoc song ra sao?-Hinh-9
Thu Cúc