Gia tài phim ảnh đồ sộ của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần

Google News

Sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần là mất mát lớn của nền điện ảnh Việt Nam.

  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan
  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan-Hinh-2
  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan-Hinh-3
  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan-Hinh-4
  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan-Hinh-5
  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan-Hinh-6
  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan-Hinh-7
  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan-Hinh-8
  • Gia tai phim anh do so cua dao dien Nguyen Huu Phan-Hinh-9
Thu Cúc (tổng hợp)