Giành HCV ở SEA Games 31, Phan Hiển được vợ tặng xe hơn tỷ

Khánh Thi dành tặng Phan Hiển món quà giá trị nhân dịp anh giành 3 huy chương vàng ở SEA Games 31.

  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-2
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-3
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-4
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-5
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-6
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-7
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-8
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-9
  • Gianh HCV o SEA Games 31, Phan Hien duoc vo tang xe hon ty-Hinh-10
Thu Cúc