Hậu đính hôn, Ngô Thanh Vân và Huy Trần tình tứ ở trời Tây

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang có chuyến đi nước ngoài đầu tiên sau khi đính hôn.

  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay
  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay-Hinh-2
  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay-Hinh-3
  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay-Hinh-4
  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay-Hinh-5
  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay-Hinh-6
  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay-Hinh-7
  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay-Hinh-8
  • Hau dinh hon, Ngo Thanh Van va Huy Tran tinh tu o troi Tay-Hinh-9
Thu Cúc