Hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ VN, Phạm Hương - H’hen Niê ra sao?

Thu Cúc -

(Kiến Thức) - Phạm Hương và H'hen Niê để lại những dấu ấn riêng trong 2 năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi hết nhiệm kỳ, 2 người đẹp có cuộc sống khác nhau.

 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-2
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-3
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-4
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-5
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-6
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-7
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-8
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-9
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-10
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-11
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-12
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-13
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-14
 • Het nhiem ky Hoa hau Hoan vu VN, Pham Huong - H’hen Nie ra sao?-Hinh-15