Hình ảnh chồng Việt Hương vác gạo, khiêng áo quan khi làm từ thiện

Nhạc sĩ Hoài Phương không ngại các công việc tay chân như vác gạo, khiêng áo quan khi làm từ thiện khiến Việt Hương rất thương.

  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien
  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien-Hinh-2
  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien-Hinh-3
  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien-Hinh-4
  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien-Hinh-5
  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien-Hinh-6
  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien-Hinh-7
  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien-Hinh-8
  • Hinh anh chong Viet Huong vac gao, khieng ao quan khi lam tu thien-Hinh-9
Thu Cúc