Hình ảnh sao Việt nhậu say: Người bất tỉnh bê tha, kẻ đâm xe

Theo Khánh An/ Vietnamnet -

Ngoài Quang Vinh, nhiều sao Việt nhậu say cũng từng rơi vào trạng thái mất kiểm soát vì ma men dẫn lối.

 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-2
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-3
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-4
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-5
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-6
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-7
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-8
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-9
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-10
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-11
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-12
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-13
 • Hinh anh sao Viet nhau say: Nguoi bat tinh be tha, ke dam xe-Hinh-14