Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên từng thân thế nào trước khi "cạch mặt"?

Khi còn thân thiết, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên như hình với bóng trong các sự kiện khi đi lưu diễn hay từ thiện.

  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
  • Ho Ngoc Ha - Le Quyen tung than the nao truoc khi
Thái An (TH)