Hôn nhân kín tiếng của đạo diễn Trần Lực

Google News

Đạo diễn Trần Lực gây chú ý khi đóng ông họa sĩ trong "Đào, phở và piano". Ngoài đời, anh kín tiếng về hôn nhân.

 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-2
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-3
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-4
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-5
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-6
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-7
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-8
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-9
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-10
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-11
 • Hon nhan kin tieng cua dao dien Tran Luc-Hinh-12
Thu Cúc