Hồng Đăng xả ảnh tình bên vợ, xưng hô "con điên" cực hài

Sau chuyến phượt Tà Xùa, Hồng Đăng tổng kết bằng loạt ảnh tình tứ bên bà xã Anh Đào.

  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
  • Hong Dang xa anh tinh ben vo, xung ho
Theo Si/ Vietnamnet