Irina Shayk khoe lưng trần gợi cảm, nữ doanh nhân lộ vòng một như biến dạng

Google News

Ngày Chủ nhật (4/9), loạt mỹ nhân hạng A thế giới khoe sắc trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 79 ngày thứ 5.

 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-2
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-3
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-4
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-5
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-6
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-7
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-8
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-9
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-10
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-11
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-12
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-13
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-14
 • Irina Shayk khoe lung tran goi cam, nu doanh nhan lo vong mot nhu bien dang-Hinh-15
Theo Tú Oanh/Tiền phong