Jennifer Phạm cùng chồng doanh nhân và các con đi du lịch tránh rét

Từ cuối tháng 12/2021 đến nay, Jennifer Phạm cùng ông xã Đức Hải và 3 người con đi nghỉ dưỡng.

 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-2
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-3
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-4
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-5
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-6
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-7
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-8
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-9
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-10
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-11
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-12
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-13
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-14
 • Jennifer Pham cung chong doanh nhan va cac con di du lich tranh ret-Hinh-15
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)