Kết quả thi tốt nghiệp của Phương Mỹ Chi - Hồ Văn Cường

Trong khi Phương Mỹ Chi, Moon Hoàng Anh tiết lộ điểm xét tốt nghiệp THPT, Hồ Văn Cường, vợ Quách Ngọc Tuyên giữ kín kết quả thi.

  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong
  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong-Hinh-2
  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong-Hinh-3
  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong-Hinh-4
  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong-Hinh-5
  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong-Hinh-6
  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong-Hinh-7
  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong-Hinh-8
  • Ket qua thi tot nghiep cua Phuong My Chi - Ho Van Cuong-Hinh-9
Thu Cúc