Kha Ly “Cổng mặt trời” mang bầu sau 8 năm kết hôn

Google News

Diễn viên Kha Ly mang thai con đầu lòng. Cách đây ít năm, cô đã mổ u tuyến giáp để mong sớm có con.

 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-2
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-3
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-4
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-5
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-6
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-7
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-8
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-9
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-10
 • Kha Ly “Cong mat troi” mang bau sau 8 nam ket hon-Hinh-11
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)