Khán giả đội nắng xếp hàng mua vé xem "Đào, phở và piano"

Google News

Hàng trăm bạn trẻ xếp hàng dài trước rạp chiếu phim Lê Độ để chờ mua vé "Đào, phở và piano" sau thông tin bộ phim này được chiếu phục vụ khán giả Đà Nẵng.

 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
 • Khan gia doi nang xep hang mua ve xem
Theo Giang Thanh - Thảo Nhi/Tiền Phong