Khoảnh khắc lãng mạn của Phương Oanh - Shark Bình trong tuần trăng mật

Google News

Phương Oanh - Shark Bình đã có tuần trăng mật lãng mạn ở Mỹ với rất nhiều hoạt động tham quan, dã ngoại.

  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-2
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-3
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-4
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-5
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-6
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-7
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-8
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-9
  • Khoanh khac lang man cua Phuong Oanh - Shark Binh trong tuan trang mat-Hinh-10
Thái An (Ảnh: FBNV)