Khởi My - Kelvin Khánh ra sao sau chia sẻ sợ có con “sinh chuyện”?

Năm 2020, Khởi My - Kelvin Khánh chia sẻ, vợ chồng cô không sinh con. Nhiều người tò mò cuộc sống hiện tại của cặp đôi này.

 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-2
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-3
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-4
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-5
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-6
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-7
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-8
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-9
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-10
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-11
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-12
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-13
 • Khoi My - Kelvin Khanh ra sao sau chia se so co con “sinh chuyen”?-Hinh-14
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)