Kim Tử Long từng có 1.000 cây vàng, mua nhà nhờ một bài hát

Google News

Kim Tử Long có thu nhập “khủng” thời kỳ nổi tiếng. Anh từng cầm trong tay 1.000 cây vàng, mua được căn nhà nhờ một bài hát.

  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-2
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-3
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-4
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-5
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-6
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-7
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-8
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-9
  • Kim Tu Long tung co 1.000 cay vang, mua nha nho mot bai hat-Hinh-10
Thu Cúc (tổng hợp)