Lâm Bảo Châu bao lần bị soi “bỏ quên” Lệ Quyên?

Không ít lần Lâm Bảo Châu bị cư dân mạng bị soi chuyện ngồi bấm điện thoại không ngừng khi bên Lệ Quyên.

  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-2
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-3
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-4
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-5
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-6
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-7
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-8
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-9
  • Lam Bao Chau bao lan bi soi “bo quen” Le Quyen?-Hinh-10
Thu Cúc