Lệ Quyên, Hòa Minzy ra sao khi tiếp xúc Minh Tú mắc COVID-19?

Hai nữ ca sĩ Lệ Quyên và Hòa Minzy cập nhật tình hình sức khỏe sau khi Minh Tú mắc COVID-19.

  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?
  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?-Hinh-2
  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?-Hinh-3
  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?-Hinh-4
  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?-Hinh-5
  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?-Hinh-6
  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?-Hinh-7
  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?-Hinh-8
  • Le Quyen, Hoa Minzy ra sao khi tiep xuc Minh Tu mac COVID-19?-Hinh-9
Thu Cúc