Lộ thiệp cưới Khánh Thi - Phan Hiển

Google News

Đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển sẽ diễn ra vào ngày 22/12. Mới đây, một số khách mời chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của cặp đôi.

  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-2
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-3
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-4
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-5
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-6
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-7
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-8
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-9
  • Lo thiep cuoi Khanh Thi - Phan Hien-Hinh-10
Thu Cúc (Ảnh: FBNV)