Loạt thí sinh gây chú ý nhất ở Miss World Vietnam 2022

Nam Em, Lương Hồng Xuân Mai, Nguyễn Lê Trung Nguyên…đều gây chú ý khi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-2
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-3
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-4
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-5
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-6
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-7
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-8
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-9
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-10
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-11
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-12
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-13
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-14
 • Loat thi sinh gay chu y nhat o Miss World Vietnam 2022-Hinh-15
Thu Cúc