Lục lại ảnh độc thuở xưa của “đả nữ” Ngô Thanh Vân

(Kiến Thức) - Ngô Thanh Vân đã có 20 năm hoạt động trong showbiz. Hình ảnh thời nhỏ và khi mới bước vào nghề của cô đến nay vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. 

 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-2
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-3
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-4
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-5
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-6
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-7
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-8
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-9
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-10
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-11
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-12
 • Luc lai anh doc thuo xua cua “da nu” Ngo Thanh Van-Hinh-13
Thu Cúc