Lý Hải và dàn sao Việt làm lễ giỗ Tổ nghề ở nhà

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nghệ sĩ không thể tổ chức lễ giỗ Tổ nghề tại các sân khấu.

  • Ly Hai va dan sao Viet lam le gio To nghe o nha
  • Ly Hai va dan sao Viet lam le gio To nghe o nha-Hinh-2
  • Ly Hai va dan sao Viet lam le gio To nghe o nha-Hinh-3
  • Ly Hai va dan sao Viet lam le gio To nghe o nha-Hinh-4
  • Ly Hai va dan sao Viet lam le gio To nghe o nha-Hinh-5
  • Ly Hai va dan sao Viet lam le gio To nghe o nha-Hinh-6
  • Ly Hai va dan sao Viet lam le gio To nghe o nha-Hinh-7
Theo Hải Thanh/ Zing