Lý Nhã Kỳ được người mẫu Mỹ khen khi dự thảm đỏ Cannes 2022

Xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2022 ngày thứ 5, Lý Nhã Kỳ có dịp giao lưu diễn viên người mẫu Larsen Thompson.

 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-2
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-3
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-4
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-5
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-6
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-7
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-8
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-9
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-10
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-11
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-12
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-13
 • Ly Nha Ky duoc nguoi mau My khen khi du tham do Cannes 2022-Hinh-14
Thu Cúc (Ảnh: Joyce Nguyen, Linh Pham, Gettyimages)