Mai Ngô miệt mài thi thố ra sao trước khi ghi danh Rap Việt?

Mai Ngô tham gia không ít cuộc thi. Mới đây, nữ người mẫu có mặt trong buổi casting Rap Việt mùa 2.

  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?
  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?-Hinh-2
  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?-Hinh-3
  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?-Hinh-4
  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?-Hinh-5
  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?-Hinh-6
  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?-Hinh-7
  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?-Hinh-8
  • Mai Ngo miet mai thi tho ra sao truoc khi ghi danh Rap Viet?-Hinh-9
Thu Cúc