Mê mẩn “vòng eo con kiến” của cặp Kỳ Duyên - Minh Triệu

Google News

Cùng xuất hiện trong một sự kiện thời trang mới đây, Kỳ Duyên và Minh Triệu nổi bật trên sàn catwalk vì body, đặc biệt là vòng hai quá "cháy".

  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-2
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-3
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-4
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-5
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-6
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-7
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-8
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-9
  • Me man “vong eo con kien” cua cap Ky Duyen - Minh Trieu-Hinh-10
Thái An (Ảnh: FBNV)