Minh Hằng, Đông Nhi...diện đồ không thể ngắn hơn nơi đông người

Những thiết kế có dáng ngắn rất được lòng người đẹp Việt nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó thiếu an toàn.

 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-2
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-3
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-4
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-5
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-6
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-7
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-8
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-9
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-10
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-11
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-12
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-13
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-14
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-15
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-16
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-17
 • Minh Hang, Dong Nhi...dien do khong the ngan hon noi dong nguoi-Hinh-18
Theo Tạ Linh/Người Đưa Tin