Minh Hằng, Mai Phương Thúy... ồn ào chấm thi hoa hậu vì váy quá trễ

Những giám khảo xinh đẹp Minh Hằng, Mai Phương Thúy có lựa chọn trang phục thu hút ánh nhìn của công chúng.

 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-2
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-3
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-4
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-5
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-6
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-7
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-8
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-9
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-10
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-11
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-12
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-13
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-14
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-15
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-16
 • Minh Hang, Mai Phuong Thuy... on ao cham thi hoa hau vi vay qua tre-Hinh-17
Theo Hồng Linh/ Arttimes