Minh tinh hạng nhất và nổi tiếng hơn cả 'thần tiên tỷ tỷ' là ai?

Google News

Lưu Diệc Phi và Dương Mịch lần đầu hợp tác ở dự án "Thần Điêu Đại Hiệp" năm 2006. Trong đó Dương Mịch vào vai nữ phụ Quách Tương, còn Lưu Diệc Phi đã là nữ chính Tiểu Long Nữ.

  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?
  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?-Hinh-2
  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?-Hinh-3
  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?-Hinh-4
  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?-Hinh-5
  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?-Hinh-6
  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?-Hinh-7
  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?-Hinh-8
  • Minh tinh hang nhat va noi tieng hon ca 'than tien ty ty' la ai?-Hinh-9
Theo Thương Hiệu và Pháp Luật