Mỹ nhân Việt hiến tóc dài cho bệnh nhân ung thư

Google News

Không ít mỹ nhân Việt: Ý Nhi, Khánh Phương, Phương Khánh… dành tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư.

  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu
  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu-Hinh-2
  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu-Hinh-3
  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu-Hinh-4
  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu-Hinh-5
  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu-Hinh-6
  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu-Hinh-7
  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu-Hinh-8
  • My nhan Viet hien toc dai cho benh nhan ung thu-Hinh-9
Thu Cúc