Mỹ nhân Việt mất điểm vì váy nhàu nhĩ khi dạo phố

Đôi khi không cần lên đồ quá hoành tráng mà chỉ cần thẳng thớm, phẳng phiu đã đủ giúp các mỹ nhân Việt ghi điểm.

 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-2
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-3
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-4
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-5
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-6
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-7
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-8
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-9
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-10
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-11
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-12
 • My nhan Viet mat diem vi vay nhau nhi khi dao pho-Hinh-13
Theo Buu/ Vietnamnet