Ngán ngẩm loạt trò lố ở các mùa Liên hoan phim Cannes

Google News

Trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, nhiều khách mời vô danh ăn mặc sốc, bày những trò lố.

 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-2
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-3
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-4
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-5
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-6
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-7
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-8
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-9
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-10
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-11
 • Ngan ngam loat tro lo o cac mua Lien hoan phim Cannes-Hinh-12
Thu Cúc