Nghệ sĩ Chí Trung đưa bạn gái đi du lịch Mỹ

Google News

Nghệ sĩ Chí Trung đang có chuyến du lịch Mỹ cùng bạn gái kém 18 tuổi.

  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-2
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-3
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-4
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-5
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-6
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-7
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-8
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-9
  • Nghe si Chi Trung dua ban gai di du lich My-Hinh-10
Thái An (Ảnh: FBNV)