Ngọc Châu và dàn quán quân Vietnam’s Next Top Model giờ ra sao?

Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mai Giang….có những ngã rẽ khác nhau sau khi trở thành quán quân Vietnam’s Next Top Model.

 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-2
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-3
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-4
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-5
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-6
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-7
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-8
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-9
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-10
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-11
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-12
 • Ngoc Chau va dan quan quan Vietnam’s Next Top Model gio ra sao?-Hinh-13
Thu Cúc