Ngọc Quyên cùng bạn trai đưa hai con riêng đi chơi

Google News

Ngọc Quyên cùng bạn trai Tây và hai con riêng đi chơi vui vẻ, hạnh phúc như một gia đình đúng nghĩa.

  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi
  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi-Hinh-2
  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi-Hinh-3
  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi-Hinh-4
  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi-Hinh-5
  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi-Hinh-6
  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi-Hinh-7
  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi-Hinh-8
  • Ngoc Quyen cung ban trai dua hai con rieng di choi-Hinh-9
Thái An (Ảnh: FBNV)