Ngọc Trinh sống sang thế nào... ăn tối hóa đơn 116 triệu?

Google News

Ngoài ăn tối cùng bạn bè hóa đơn 116 triệu, Ngọc Trinh còn đi siêu xe, ở nhà 50 tỷ, mặc toàn đồ hiệu, du lịch 300 triệu/chuyến.

  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-2
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-3
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-4
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-5
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-6
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-7
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-8
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-9
  • Ngoc Trinh song sang the nao... an toi hoa don 116 trieu?-Hinh-10
Thu Cúc