Nhan sắc vợ thứ 4 kém 10 tuổi của danh ca Chế Linh

Nhìn vợ thứ 4 của danh ca Chế Linh không ai nghĩ bà đã chạm ngưỡng 70 bởi vẻ xuân sắc vẫn còn hiển hiện ở vẻ ngoài của bà.

  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh
  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh-Hinh-2
  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh-Hinh-3
  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh-Hinh-4
  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh-Hinh-5
  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh-Hinh-6
  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh-Hinh-7
  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh-Hinh-8
  • Nhan sac vo thu 4 kem 10 tuoi cua danh ca Che Linh-Hinh-9
Thái An (Ảnh: FBNV)