Nhật Kim Anh - Lại Hương Thảo: Cay đắng ly hôn, đấu tranh đòi nuôi con

Thu Cúc -

(Kiến Thức) - Lấy chồng doanh nhân, Nhật Kim Anh - Lại Hương Thảo chung cảnh hôn nhân không hạnh phúc. Cả hai mỹ nhân đang đấu tranh giành quyền nuôi con sau khi ly hôn. 

 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-2
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-3
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-4
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-5
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-6
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-7
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-8
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-9
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-10
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-11
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-12
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-13
 • Nhat Kim Anh - Lai Huong Thao: Cay dang ly hon, dau tranh doi nuoi con-Hinh-14